Trebate kvalitetan i hitan prijevod? Ne znate kome se obratiti?
Kontaktirajte nas s povjerenjem i zatražite besplatnu procjenu vašeg teksta.
  • hrvatski
  • talijanski
  • engleski
  • njemački

 

KONTAKT INFO

Plusing d.o.o.
Glagoljaša 18
52466 Novigrad
OIB 85831576905

Tel: 00385 91 506 0197

info@plusing-prijevodi.hr

 

Reference

Ovo su samo neke od naših referenci:

Aparthotel del Mar
Beatum d.o.o.
Butan plin d.o.o.
Cibus et terra d.o.o.
Dječji vrtić Tičići Novigrad
Gallerion - Muzej austrougarske mornarice
Gradeprojekt d.o.o.
Grad Novigrad
Gradska knjižnica Novigrad
Histrica.com
Hotel Boškinac
Hotel Makin
Hotel San Rocco - Primizia d.o.o.
Istarska županija
La Bolita plesna škola
Lovranske vile d.o.o.
Narval properties
Neapolis d.o.o.
Muzej-Museo Lapidarium
Noving d.o.o.
F&F Ravalico vinarstvo
Turistička zajednica Grada Novigrada
Turistička zajednica Istarske županije
Turistička zajednica Općine Brtonigla
Zajednica talijana Novigrad
Vitriol Novigrad